Zbiórka materiałów plastycznych dla Fundacji "Daj Szansę"

W dniach 19-29. 10. 2015 w naszym przedszkolu przeprowadziliśmy zbiórkę materiałów plastycznych dla podopiecznych Fundacji "Daj Szansę". Serdecznie dziękujemy Dzieciom
i Rodzi
com za zaangażowanie i dobre serca