"Dojrzałość szkolna" - zebranie z udziałem psychologa i pedagoga

UWAGA RODZICE DZIECI URODZONYCH
W ROKU: 2011, 2012

Dnia 30. 01. 2018 (wtorek) o godz. 17 00 zapraszamy Rodziców dzieci urodzonych w roku: 2011, 2012 na zebranie z udziałem psychologa
i pedagoga z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
nt "Dojrzałość szkolna"