ODPŁATNOŚĆ ZA SIERPIEŃ 2020

WAŻNY KOMUNIKAT- ODPŁATNOŚĆ ZA SIERPIEŃ 2020

Informuję, że zgodnie z Umową na rok szkolny 2019/2020 w SIERPNIU 2020r.

- za dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola odpłatność wynosi 250 zł

- za dzieci, które uczęszczają do przedszkola odpłatność wynosi 480 zł.

Za dwoje dzieci (rodzeństwo) uczęszczających do przedszkola odpłatność wynosi 740 zł.

Pozdrawiam

Marianna Kempara, Dyrektor Przedszkola

WAŻNY KOMUNIKAT- ODPLATNOŚĆ ZA LIPIEC 2020

Informuję, że zgodnie z Umową na rok szkolny 2019/2020 w LIPCU 2020r.

- za dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola nie wnosi się żadnej opłaty

- za dzieci, które uczęszczają do przedszkola odpłatność wynosi 480 zł.

Informacja o odpłatności za miesiąc sierpień 2020r. będzie zamieszczona w odpowiednim terminie na stronie intenetowej.

Pozdrawiam

Marianna Kempara, Dyrektor Przedszkola

 

Bardzo ważny komunikat - odpłatność za czerwiec

Informuję, że od 01.06.2020r. odpłatność za przedszkole wynosi:

-dzieci uczęszczające do przedszkola 480 zł,

-dzieci, które objęte są tylko pracą zdalną 170 zł za każde dziecko

Pozdrawiam i dziękuję za wyrozumiałość

Marianna Kempara, Dyrektor Przedszkola

WAŻNY KOMUNIKAT

 

Szanowni Rodzice,

Od 14.05.2020 nasze przedszkole będzie otwarte. Podczas pobytu dziecka w placówce, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, będziemy przestrzegać obowiązujących norm sanitarnych w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Jednostek Sanitarnych. W związku z tym, prosimy zainteresowanych Rodziców o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub emaliowy w celu ustalenia szczegółów związanych z funkcjonowaniem placówki.

Telefon kontaktowy 56 654-31-74; 501-524-134;

e mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

OGÓLNA PROCEDURA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
WEDŁUG WYTYCZNYCH MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ, MINISTRA ZDROWIA
z 30.04.2020r. ORAZ WYTYCZNYCH PRZECIWEPIDEMICZNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z DNIA 04.05.2020r. DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
DO LAT 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. Poz. 59, oraz z 2020r. Poz. 322, 374 i 567).

 

1. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury dzieciom termometrem bezdotykowym przy przyjściu i przy wyjściu z przedszkola oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

3. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa.

4. Do placówki nie można przyprowadzać dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę, jest
w izolacji.

5. Rodzice mogą wejść z dziećmi tylko do wyznaczonego małego korytarzyka, gdzie dziecko zostanie odebrane przez wyznaczonego pracownika przedszkola.

6. Na teren przedszkola osoby dorosłe wchodzą przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

7. Przy wejściu do placówki umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk i potrzebne numery telefonów.

8. Dzieci nie mogą przynosić swoich zabawek i innych przedmiotów.

9. Do wyznaczonych sal przydzielone są stałe dzieci i nauczyciele oraz pracownik obsługi.

10. Nie przynosimy nakrętek i baterii.

11. W grupie będzie przebywać 12 dzieci i 2 osoby obsługi.

12. Pomieszczenia, sprzęt i zabawki zarówno w sali jak i w ogrodzie przedszkolnym będą dezynfekowane zgodnie z wymogami GIS.

13. W ogrodzie przedszkolnym każda grupa będzie przebywać na wyznaczonym czasie.

14. Nie będą organizowane wyjścia dzieci poza teren przedszkola.

15. W czasie pobytu dzieci w przedszkolu będą rygorystycznie przestrzegane zasady bezpieczeństwa i higieny (mycie rąk wodą z mydłem, korzystanie z ręczników jednorazowych).

16. Dzieci nie będą myły zębów.

17. Posiłki będą przygotowywane i podawane zgodnie z wytycznymi GIS.

18. Zakazuje się korzystania ze sprzętu terenowego i ogrodu przedszkolnego po odebraniu dziecka z placówki.

 

 

UWAGA RODZICE

UWAGA RODZICE!

Informacja o terminie otwarcia przedszkola zostanie Państwu przekazana na początku przyszłego tygodnia.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informuję, że odpłatność za maj 2020r. wynosi 180zł za każde dziecko.

                                              Dyrektor przedszkola - Marianna Kempara